ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ

1 min read

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ສະເໜີກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ (ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່)           ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

          ການສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII,IX ແລະ X ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວກ່ຽວກັບການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2010 ຮອດປີ 2020 ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2009, ອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານມາເຖິງປັດຈຸບັນເປັນເວລາ 51 ປີ ( 1968-2019) ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງສັງຄົມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການກໍຕາມ ແຕ່ບໍ່ທັນກວມລວມເອົາເອກະສານທົ່ວໄປ, ບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດເອກະສານທັງໝົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ລວມທັງເອກະສານປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ຈາກເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນລະບົບເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 16 ໝວດ ແລະ 100 ມາດຕາ.

          ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາເຫັນໃຫ້ບັນດາ ສສຊ ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາດັ່ງນີ້: ຄໍາວ່າເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ບັນດາທ່ານເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນແລ້ວບໍ່, ພາກທີ 2 ລັກສະນະ, ປະເພດ ແລະ ຮູບແບບເອກະສານແຕ່ມາດຕາ 8 ຫາມາດຕາ 20 ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນຄືແນວໃດນັ້ນບັນດາທ່ານເຫັນວ່າສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່ ຫຼື ຄວນກໍານົດບັນຫາໃດຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ພາກທີ 3 ໝວດທີ 2 ການເຊັນເອກະສານ ແລະ ການປະທັບຕາແຕ່ມາດຕາ 24 ຫາມາດຕາ 27 ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນຄືແນວໃດນັ້ນບັນດາທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສົມແລ້ວບໍ່ ຫຼື ຄວນກໍານົດຄືແນວໃດ, ມາດຕາ 63 ສະຖານທີ່ປົກປັກຮັກສາເອກະສານໄດ້, ບັນດາເອກະສານທີ່ຂະແໜງການພາຍໃນເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສານັ້ນສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່ ຫຼື ຄວນກໍານົດຄືແນວໃດ, ພາກທີ 5 ການສ້າງ, ບໍາລຸງພະນັກງານ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການມາດຕາ 80 ແລະ 81 ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນແນວໃດບັນດາທ່ານເຫັນວ່າສອດຄ່ອງ ແລະ  ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່ ໂດຍສະເພາະການສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງພະນັກງານເພື່ອຮັບຮອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິທິພາບ, ມາດຕາ 85 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເອກະສານບັນດາທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງແລ້ວບໍ່ ຫຼື ຄວນກໍານົດແນວໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານເອກະສານແມ່ນຕິດພັນ ແລະ ເກີດຂຶ້ນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ຊຶ່ງອົງການຄຸ້ມຄອງກໍຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສ້າງເອກະສານດັ່ງກ່າວ.

          ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕາມການ ເນັ້ນໜັກຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *