ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມ ວຽກງານການຈົດທະບຽນການເກີດແບບເຄື່ອນທີ່

ທ່ານ ຄໍາມູນ ວິພົງໄຊ ປະທານຄະນະກໍາມະການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງພາຍໃນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານການຈົດທະບຽນການເກີດແບບເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ແກ່ເດັກແລກເກີດເຖິງ 18 ປີ ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບພະແນກພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 1 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຢູ່ທີ່ເມືອງສັງທອງ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ ລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ມິຖຸນາ 2019 ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ, ເຈົ້າເມືອງ-ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ແລະ ບັນດານາຍບ້ານພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນຂອງທັງສອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ວຽກງານການຈົດທະບຽນການເກີດເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ລັດຖະບານໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ແລະ ກໍານົດວ່າບໍລິການອັນໃດຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ພ້ອມທັັງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຈັດກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນສັນຍາອື່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສົນທິສັນຍາວ່າສິດທິມະນຸດ, ສິດທິເດັກ,ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງ, ການປົກປ້ອງແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວ . ຮອດປີ 2024 ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນການເກີດໃຫ້ໄດ້ 70% ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການຈົດທະບຽນການເກີດຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

          ການຈັດກິດຈະກໍາຈົດທະບຽນການເກີດແບບເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ 2 ຕົວເມືອງໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຈົດທະບຽນການເກີດໃຫ້ເດັກແຕ່ແລກເກີດເຖິງ 18 ປີ ໄດ້ຈໍານວນ 2.600 ກວ່າຄົນ; ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີກິດຈະກໍາອື່ນໆໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼີ້ນຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ຖາມ-ຕອບເພື່ອຮັບລາງວັນ, ແຈກຢາຍອຸປະກອນການຮຽນ, ແຕ້ມຮູບລະບາຍສີ ແລະ ອື່ນໆ.

Hits: 46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *