ພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (PIMS) ທີ່ເປັນລະບົບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ນັບແຕ່ເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກຈົນເຖິງສິ້ນສຸດການເປັນລັດຖະກອນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເປັນການຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນຂອງ ພະແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ກະຊວງພາຍໃນ  ລະຫວ່າງ ວັນທີ 05–07 ສິງຫາ 2019 ນີ້. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາສະພອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ມີສໍາມະນາກອນມາຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ກະຊວງພາຍໃນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພະແນກພາຍໃນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 90 ຄົນ.

        ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະ ກອນ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (PIMS) ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄ່ອງແຄ້ວ ຮັບປະກັນໄດ້ປະສິດທິພາບ ຄວາມໂປ່ງໃສ ວ່ອງໄວ ຊັດເຈນ ເປັນລະບົບລວມສູນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອອກບັດ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ການສ້າງລະບົບຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບກວດຜ່ານຈໍານວນພົນເປັນບັນຊີດຽວກັນ.  

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ທິດສະດີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ່ງ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (PIMS) ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮູບແບບ, ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງລະບົບໂປຣແກມ, ການກວດຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບບັນຊີຈໍານວນພົນ, ການເພີ່ມອຸດໜູນ, ເລື່ອນພະນັກງານຝຶກງານຂຶ້ນເປັນສົມບູນ, ການດັດແກ້, ການຍົກຍ້າຍ, ການຍົກລະດັບ, ການອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນພິທີປິດຊູດຝຶກອົບຮົມ ທ່ານ ຄໍາສະພອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ວຽກງານຄິດໄລ່ເງິນເດືອນແບບເຊື່ອມຕໍ່ກັບການກວດຜ່ານບັນຊີຈໍານວນພົນ ແລະ ນໍາເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານໃນກົມກອງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ເຂົາໃຈໃນການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *