ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ສັງກັດຢູ່ກະຊວງພາຍໃນ, ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

          ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການຂໍອະນຸມັດແຕ່ງດອງໃຫ້ສັ້ນລົງກວ່າເກົ່າ, ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງຂອດການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກົມກຽວ, ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີກ່ຽວກັບວຽກງານສິດທິມະນຸດ, ສິດທິເດັກ, ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງ ແລະ ຖະແຫຼງການພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ເຊິ່ງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ ນີ້ຈະໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຫຼັກການກ່ຽວກັບການແຕ່ງດອງ, ເງື່ອນໄຂໃນການແຕ່ງດອງ, ເອກະສານປະກອບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸມັດການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຂັ້ນຕອນຂອງການຂໍອະນຸມັດການແຕ່ງດອງ, ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງ,  ການຈົດທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *