ກອງປະຊຸມເປິດກວາ້ງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ 2016-2025 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ 2018

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ 2016-2025 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວສະບັບປັບປຸງ ປີ 2018 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປິດກວາ້ງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ 2016-2025 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ 2018, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ  ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ-ກົມ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້  ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະ ເມືອງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເເມືອງ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທີ່ສໍາຄັນ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງພາກລັດໃນວຽກງານການຈົດທະ ບຽນຄອບຄົວ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ , ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຮັບຟັງການນໍາສະ     ເໜີນິຕິກໍາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ບັນຫາໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍໃຫ້ຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ສ້າງສັນ, ກົງໄປ-ກົງມາ. ບັນດານິຕິກໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ເປັນບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການປັບປຸງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່  ແລະ ການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (2016-2025)​ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 44/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018, ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ຜົນຂອງການລົງເກັບຂໍ້ມູນປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈົດທະບຽນຢູ່ 09 ແຂວງ, ຊຶ່ງຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າ ອີກດວ້ຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *