ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ ຂຶ້ນທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ (ICTC) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັັດ ແລະ ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ມີຄະນະຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ທີ່ສັງກັດກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັັດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງບົດສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການຕ່າງໆ ໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະພາບລວມການປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍຄືປັດຈຸບັນຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທັງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມຄໍາສັ່ງຄວບຄູ່ກັບເຊື່ອມຊຶມນິຕິກໍາອື່ນໆນໍາ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບພາບໃນຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົງຈັກຂັ້ນພະແນກ, ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ, ກົງຈັກຂັ້ນໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານທີ່ຂຶ້້ນກັບພະແນກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົງຈັກຂັ້ນຈຸງານທີ່ຂຶ້້ນກັບຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ ທີ່ມີລັກສະນະຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຂອດລະຫວ່າງກາງ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດໃນ    ຂະແໜງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ເຊິ່ງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທົບທວນ, ກວດກາ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ປະຈຸບັນມີ 20 ພາກສ່ວນ ລວມມີ 318 ກົມກອງ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ນໍາສະເໜີມາຍັງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນ, ຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະເໜີອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ປອ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ພັກ-ລັດ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເປັນວຽກບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ມີການປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາ

ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຕ່າງໆ ແຕ່ສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫຼາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນມີຜົນສໍາເລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃນລະບົບການເມືອງຂັ້ນຕ່າງໆ ຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນບັນລຸເປົ້າໝາຍ ກະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ປະສິດທິພາບຂອງການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ, ກົງຈັກຍັງມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ໂດຍລວມແລ້ວ ກົງຈັກໃນລະບົບການເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນກະທັດຮັດ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ສະນັ້ນ, ທິດທາງແຜນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນຕໍ່ໜ້າຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່-ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກ, ການສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກ-ລະບອບລະບຽບ-ການພົວພັນປະສານງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ຈະແຈ້ງ ຂຶ້ນຕື່ມ.

Hits: 183

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *