ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຂິດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ (CRVS)

ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ, ການຜະລິດສື່ໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ ສະຖິຕິ ທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຂິດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ (CRVS) ຂຶ້ນ ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ທ່ານ ສົມສະນິດ ບຸດຕິວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ທ່ານ ສິນ ເຊີນ (Qin Chen) ທີ່ປືກສາຂອງສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມມີຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ຣາຊອານາຈັກກໍາປູເຈຍ, ຣາຊອານາຈັກໄທ, ສະຫະພາບມຽນມາ, ກອງເລຂາແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂອງລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ຂົງເຂດພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ 100 ກວ່າທ່ານ.

ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາສະມາຊິກປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໃນການປັບປຸງວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ, ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (Expert on Vital Statistics) ຂອງປະເທດເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບຂອບຂອງວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ CRVS, ຂະບວນການຜະລິດຂອງວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ CRVS, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະຖິຕິ, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສົມທຽບຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິສາເຫດການເສຍຊີວິດ, ສະຖິຕິການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ແມ່, ເດັກໃນທ້ອງແມ່ມານ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ໃນໜຶ່ງອາທິດຫຼັງເກີດ. ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ-ທັດສະນະຂອງໂລກ (Global Perspective), ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດວຽກງານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ: ການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ & ການລະບຸຕົວຕົນຂອງພົນລະເມືອງ ຈາກຊ່ຽວຊານ ອາວຸໂສ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ, ປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຈົດທະບຽນ ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ ທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ຮັບຟັງນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການອອກແບບໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (CRVS).

ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມບາງຕອນວ່າ: ກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ບັນດາກົມ ພະແນກ ພາຍໃນ ແລະ ວິຊາການຂອງລາວ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດ ທະບຽນ ແລະສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຈາກບັນດາຜູ້ແທນຂອງບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ, ເຊິ່ງ ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖືເປັນວຽກສໍາຄັນໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປ ຈີນ ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າ ລ້ານຊ້າງ ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ປີ ແຕ່ປີ 2018-2020 ປະກອບມີ 3 ກິດຈະກໍາ ເຊັ່ນ: ປີ 2018 ແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ, ປີ 2019 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແລະ ປີ 2020 ສ້າງຂີດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການວຽກງານ ຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *