ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຂິດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ (CRVS)

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຂິດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະ ເມືອງ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ (CRVS) ທີ່ ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ສິນ ເຊີນ (Qin Chen) ທີ່ປືກສາຂອງສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ຣາຊອານາຈັກກໍາປູເຈຍ, ຣາຊອານາຈັກໄທ, ສະຫະພາບມຽນມາ, ກອງເລຂາແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ-ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ຂົງເຂດພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈົດ ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ບັນດາກົມ ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວິຊາການຂະແໜງພາຍໃນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຈາກບັນດາ ຜູ້ແທນຂອງບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະສະຖິຕິພົນ ລະເມືອງ.

ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ-ທັດສະນະຂອງໂລກ (Global Perspective), ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດວຽກງານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ: ການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ການລະບຸຕົວຕົນຂອງພົນລະເມືອງ. ຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (Expert on Vital Statistics) ຂອງປະເທດເກົາຫຼີ ນໍາສະເໜີຂອບຂອງວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ CRVS, ຂະບວນການວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ CRVS, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະຖິຕິ, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສົມທຽບຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິສາເຫດການເສຍຊີວິດ, ສະຖິຕິການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ແມ່, ເດັກໃນທ້ອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ໃນໜຶ່ງອາທິດຫຼັງເກີດ. ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ, ປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຈົດທະບຽນ ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກທີ່ທັນສະໄໝ ຂອງ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ຮັບຟັງນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການອອກແບບໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (CRVS), ເຊິ່ງວຽກງານຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖືເປັນວຽກສໍາຄັນໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ກອງປະຊູມຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານວິຊາການວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາສະມາຊິກປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໃນການປັບປຸງ ພັດທະນາວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ.

Hits: 199

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *