ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກແຂວງ ຈຳປາສັກກະກຽມເປີດສູນບໍລິການປະຕູດຽວ

ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມເປີດສູນບໍລິການປະຕູດຽວຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວຈໍາປາສັກ ດ້ານການກະກຽມເອກະສານ, ຂະບວນການຂອງເອກະສານ, ບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການກະກຽມດ້ານບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໃນສູນບໍລິການປະຕູດຽວ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານ ລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ພະຈິກ 2019 ນີ້ ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂຶ້ນ ທີ່ ສະໂມສອນເມືອງບາຈຽງຈະ ເລີນສຸກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຫົວໜ້າກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕ່າງໜ້າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ເຈົ້າເມືອງ-ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຕາງໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກ, ຕາງໜ້າ 10 ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບບໍລິການ, ຮູບແບບ, ວິທີການ, ຂະບວນການ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆຂອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຂອງພາກລັດ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິການປະຕູດຽວ.
ວຽກງານການບໍລິການປະຕູດຽວ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໃຫ້ ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວ ເພາະວຽກງານການບໍລິການປະຊາຊົນ ເປັນໃຈກາງ ແລະ ເປັນວຽກໜຶ່ງ ທີ່ຕັດສິນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ການບໍລິການປະຕູດຽວ ຍັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລັດຢູ່ບ່ອນດຽວທີ່ປະກອບມີຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວຽກງານປົກຄອງ, ໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *