ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ທົບທວນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາການບໍລິຫານບ້ານ

ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບພະແນກພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາການບໍລິຫານບ້ານ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 04 ມີຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາພັນ ສັກລາສິງ ຫົວໜ້າກົມປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ໄພວັນ ໜຸ່ນຄໍາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ  ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ-ຮອງຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ທົບທວນຄືນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແຈ້ງຕື່ມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາການບໍລິຫານບ້ານ ໂດຍສະເພາະລະບົບການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັ້ນ ຄື: ຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ, ສໍາລັບບ້ານແມ່ນຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງລຸ່ມສຸດທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວດໍາລົງຊິວິດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໂດຍກົງ ເປັນແຫຼ່ງທໍາການຜະລິດ ແຫຼ່ງສະໜອງກໍາລັງຄົນ ໃຫ້ແກ່ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແຫຼ່ງວັດທະນະທໍາສັງຄົມອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ແລະອື່ນໆ ຖ້າຮາກຖານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງປະເທດຊາດກໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ສະນັ້ນ, ຢາກສ້າງບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍແມ່ນນາຍບ້ານ ເປັນຜູ້ນໍາພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິການບ້ານ ກະຊວງພາຍໃນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງບົນພື້ນຖານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ ກໍ່ຄື ຜູ້ບໍລິຫານບ້ານ ນໍາພາຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງວຽກງານຂອງບ້ານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານບ້ານ ຄື: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ສະບັບເລກທີ່ 649/ພນ, ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການເກັບເງິນປະກອບສ່ວນພັດທະນາບ້ານຂອງປະຊາຊົນ ສະບັບເລກທີ 648/ພນ ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2016, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກເອກະສານທາງການຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ສະບັບເລກທີ 647/ພນ ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2016, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບໂຮມ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ແລະປ່ຽນຊື່ບ້ານ ສະບັບເລກທີ 09/ພນ ລົງວັນທີ່24 ສິງຫາ 2016, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງລະບຽບບ້ານ ສະບັບເລກທີ 09/ພນ ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຖານບ້ານໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ສະບັບເລກທີ 969/ພນ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2016.

ການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາການບໍລິຫານບ້ານ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນໍາເອົານິຕິກຳດັ່ງກ່າວລົງໄປຊຸກຍູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ເຮັດໃຫ້ອົງການບໍລິຫານບ້ານມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢູ່ຂັ້ນບ້ານ.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *