ກະຊວງພາຍໃນ ຜ່ານຮ່າງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (ແຕ່ປີ 2021-2025)

ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນການ-ແຜນງານ 5 ປີ   ຄັ້ງທີ II  ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳໝັັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຮອງກົມ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງພະແນກ ພ້ອມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫົວໜ້າກອງເລຂາການສ້າງແຜນ 5 ປີ  ໄດ້ຜ່ານຮ່າງແຜນການ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ ເຊິ່ງໄດ້ອີງໃສ່ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ ( 2016-2025) ຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງສອດຄ່ອງກັບຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແລະ ແຜນຫຼຸດພົ້ນອອກກຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍອັນລວມຂອງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ຄຳໝັັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ລົງເລິກປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກຳນົດຄາດໝາຍ, ຕົວຊີ້ວັດ, ແຜນຈຸດສູມ ແລະ ວຽກງານບຸລິມະສິດ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານການປົດຄອງ-ການບໍລິຫານລັດ, ຂົງເຂດວຽກງານລັດຖະກອນ, ຂົງເຂດວຽກງານເຕັກນິກການປົກຄອງ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *