ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາມູນ ວິພົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີ ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມ, ວິທະຍາກອນ ຈາກ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ພະນັກງານ-ວິຊາການຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນິຕິກຳ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳສະເໜີ ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳ ຄັນຄື: ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 38/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2007, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ, ຮູບແບບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການໂຄສະນາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍທາງປາກເປົ່າ, ການສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງນັກໂຄສະນາ ແລະ ການເວົ້າເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈ, ຂັ້ນຕອນການຂຽນຂ່າວ, ການຈັດກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ເນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທຸກຄົນ ຈົ່ງພ້ອມກັນເຊີດຊູຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນບົົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ວິທະຍາກອນ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ຕໍ່ວຽກງານໂຄສະນາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ  ໝາຍ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລ້ວນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມເທື່ອນີ້ໄປພັດທະນາ ແລະ ປະຍຸກໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນການຍົກສູງພາລະບົດບາດ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *