ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ວຽກ​ງານ​ເອ​ກະ​ສານ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ ກະຊວງພາຍໃນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງປະເທດມຽນມາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ກັບ ສະຖາບັນເອກະສານແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານ ” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 ຫາ 13 ພະຈິກ 2020.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການໃນດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ, ການທ້ອນໂຮມ, ການອະນຸລັກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ, ການດີຈິຕອນ, ການບູລະນະເອກະສານ ແລະ ບັນດາອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາເອກະສານ. ໃນການຝຶກອົບຮົບໄດ້ມີຕາງໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງສອງກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ ລາວ-ມຽນມາ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີບົດລາຍງານ, ແຜນງານກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານ ຂອງປະເທດຕົນ ພ້ອມທັງໄດ້ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊ່ຽນຊານ ຂອງສະຖາບັນເອກະສານແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ ກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈາກສອງກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ ລາວ-ມຽນມາ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ການບູລະນະ ແລະ ປົກປັກເອກະສານອີກດ້ວຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *