ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ພະຈິກ 2020 ຜ່ານມານີ້, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນ ລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ຫົວໜ້າລັດຖະກອນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ປະເທດໄທເປັນເຈົ້າພາບ; ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນງານການຮ່ວມມືອາຊຽນ, ອາຊຽນບວກສາມ ແຕ່ປີ 2021-2025 ກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນ, ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະກອນ ໃນການຕອບໂຕ້ການແຜ່ລາມພະຍາດໂຄວິດ 19 ລະຫວ່າງ ປະເທດສະມະຊິກອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ (ສ. ປ ຈີນ, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ), ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງການກະກຽມແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດກອງປະຊູມຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນຄັ້ງທີ່ 21 ທີ່ ສ ສ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ປຶກສາຫາລືປະເດັ່ນຕ່າງໆ ທີ່ແຕ່ລະປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າລັດຖະກອນອາຊຽນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດບວກສາມ; ສຳລັບ ສປປ ລາວ ໂດຍ  ຕາງໜ້າແມ່ນທ່ານ ບຸນຈັນ ນິຍະວົງ ຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ ທັງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ ສຸວັນນີ ລັດຕະນະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໃນນາມເປັນຫົວໜ້າລັດຖະກອນອາຊຽນ ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ, ຫ້ອງການ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ   ຕາງໜ້າກົມອາຊຽນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 14 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ;

ກອງປະຊຸມທາງໄກຮ່ວມມືອາຊຽນ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງ; ພິເສດກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບາງເອກະສານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ  ວຽກງານຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບລັດຖະກອນໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບົດລາຍງານ, ທົບທວນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນງານຮ່ວມມືອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ ກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນ ແຕ່ປີ 2016-2020; ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຮ່າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນງານຮ່ວມມືອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ ກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນ ແຕ່ປີ 2021-2025  ຊຶ່ງປະກອບມີ 12 ຂົງເຂດບູລິມະສິດ: ສົ່ງເສີມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ມາດຖານ ຂອງບຸກຄະລາກອນໃນພາກລັດ Enhancing workforce competencies and standards in the public sectors; ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ Building institutional capacities and inter-agency coordination; ການນຳພາທີ່ມີການປ່ຽນແປງ  Transformative leadership; ຍົກສູງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊຽນ Strengthening ARCs; ການປັບປຸງພາກລັດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ Public sector reform and modernization; ການປົກຄອງແບບອີເລັກໂທນິກ E-Governmance; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ HRM and HR; ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ຢູ່ໃນພາກລັດ  Productivity in Public Sector; ປົກຄອງທີ່ດີ Good governanc;  ການປັບປຸງບໍລິຫານລັດ  Public sector reform; ການສ້າງຂີດຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງອົງການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ Local administration capacity building and cooperation ;ການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ ແລະ ການປະດິດສ້າງ Research and innovation; ແລະ ກວມເອົາ 80 ກິດຈະກໍາ ທີ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ບວກສາມ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ;  ສ່ວນ ສປປ ລາວ ສະເໜີ  3 ກິດຈະກໍາເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ ຄື: ການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ພາກລັດ Digitalised Public Service Delivery; ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບລະບົບ, ວິທີການຮຽນຮູ້ທາງໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບ Workshop on Effective E-training Methodology ແລະ  ປະສົບການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນລັດຖະກອນໃນພາກລັດກັບປະເທດບວກສາມ Civil Service Retrenchment Experience Plus Three Countries; ພ້ອມກັນນີ້ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການ ແລະ ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການກະກຽມການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນ ຄັ້ງທີ 21 ໃນປີ 2021-2022 ຈາກ ສ ສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈັດພິທີມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂ້າລາດສະການແຫ່ງປະເທດໄທ ກັບ ກະຊວງພາຍໃນ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມລະບຽບການ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *