ຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

ເວລາທຳການ ຈັນ – ສຸກ ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ – 16 ໂມງແລງ

ເບີໂທ 212545 ຕູ້ປນ 6376

ມີເມວ cabinet@moha.gov.la