ຄະນະກົມ

ຂໍ້ມູນປັບປຸງ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2024

ຫ້ອງການ

1. ທ່ານ ວັນນະ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
2. ທ່ານ ນ. ແພງພັນ ດວງປະຊາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

3. ທ່ານ ລັດສະໝີ ພົມພັກດີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

4. ທ່ານ ເພັດສົມພອນ ສຸວັນວິໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

5. ທ່ານ ສີສະຫວາດ ທຳມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ


ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

1 ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສຸພັນ ຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ສຸດທະພອນ ອັກຄະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ປອ. ຄຳນຸສອນ ສູນວິເລີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມກວດກາ

1 ທ່ານ ຕ໋ອງ ພູມມີພັນ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ນ. ຂັນຄຳ ແສງປະທຸມມາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ໄຊວິສິດ ກິ່ງແກ້ວ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

4 ທ່ານ ນາງປັກໃຈ ສໍພາບມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

1 ທ່ານ ສຸລິວັນ ອ່ອນຕາວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ກູຢ່າງ ຈື່ປໍ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ນ. ເຄືອວັນ ຈັນທະພູວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ກໍລິດາ ເລົາທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1 ທ່ານ ບຸນຈັນ ນີຍະວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ລາຕີ ພິມມະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ຂັນອຸທອນ ເພັດລາສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ແສງອາລຸນ ຍົດລືໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
5 ທ່ານ ນ. ຈັນສະໝອນ ສີສອນໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

1 ທ່ານ ຄຳກອງ ລາວລີຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ອາໂນລັກ ສິດທິເດດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ເພັດພູວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

  1. ທ່ານ ປອ ນ ອຳມາລາ ແກ້ວໜູຈັນ ຫົວໜ້າກົມ
  2. ທ່ານ ສີສົມບັດ ຈັນທະພິມ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
  3. ທ່ານ ສີສົມພອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

1. ທ່ານ ນິມມະວົງ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມ

2. ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ສີຈຳປາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

3. ທ່ານ ນາງ ປາລິດາ ອິນທະວົງ


ກົມຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ພາລະກອນ

1 ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ປັນຍາວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ວັນໄຊ ວັນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ນ. ຄຳສະຫງຽມ ລາດຊະພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

4 ທ່ານ ນ. ກັນຍາ ແສງແກ້ວວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ

1 ທ່ານ ສໍສອນພິດ ພານຸວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ຄຳຫງ່ຽມ ແສງສຸລິຍາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ປອ ຟອງຕີສຸກ ສີພົມທະວີບູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ນ. ຄອນສະຫວັນ ວໍຣະລາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ

1 ທ່ານ ນ. ທອງຈັນ ແກ້ວແສນຫອມ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ນ. ສຸພົນ ລິດທິສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ແສງດາວເດດ ກັດຕິຍະສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ

1 ທ່ານ ນ. ກົມມະລີ ວິລະພັນ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ວັນດີ ຈັນທະລິເດດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ເດດວິໄລ ອໍລະບຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ເສົາທຽນ ວົງໄຊຍາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

1 ທ່ານ ປອ ນ. ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ
2 ທ່ານ ສະຫວ່າງ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
3 ທ່ານ ນ. ສຸລິພອນ ອິນແສງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ


ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່

1 ທ່ານ ສາຍຄຳ ສີຫາລາດ ຫົວໜ້າສູນ
2 ທ່ານ ບຸດດີ ແພງເໝາະ ຮອງຫົວໜ້າສູນ
3 ທ່ານ ສຸເລັນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນ

1Shares
loພາສາລາວ