ຄະນະກົມ

ຂໍ້ມູນປັບປຸງ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2023

ຫ້ອງການ

1 ທ່ານ ນ. ວິໄລທອນ ສູນທອນໄຊມົງຄຸນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
2 ທ່ານ ພອນໄຊ ວົງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
3 ທ່ານ ນ. ແພງພັນ ດວງປະຊາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
4 ທ່ານ ນິມມະວົງ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ


ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

1 ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສຸພັນ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ນ. ກັນຍາ ແສງແກ້ວວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ສຸດທະພອນ ອັກຄະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ປອ. ຄຳນຸສອນ ສູນວິເລີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມກວດກາ

1 ທ່ານ ຕ໋ອງ ພູມມີພັນ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ນ. ຂັນຄຳ ແສງປະທຸມມາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ລັດສະໝີ ພົມພັກດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

1 ທ່ານ ສຸລິວັນ ອ່ອນຕາວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ກູຢ່າງ ຈື່ປໍ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ນ. ເຄືອວັນ ຈັນທະພູວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ກໍລິດາ ເລົາທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1 ທ່ານ ບຸນຈັນ ນີຍະວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ລາຕີ ພິມມະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ຂັນອຸທອນ ເພັດລາສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ແສງອາລຸນ ຍົດລືໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
5 ທ່ານ ນ. ຈັນສະໝອນ ສີສອນໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

1 ທ່ານ ສິງທະວອນ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ອາໂນລັກ ສິດທິເດດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ຄຳກອງ ລາວລີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ເພັດພູວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

1 ທ່ານ ປອ ນ ອຳມາລາ ແກ້ວໜູຈັນ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ສີສົມບັດ ຈັນທະພິມ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ສີສົມພອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

1 ທ່ານ ວັນນະ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ນ. ສີດາ ວິຈິດວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ສີຈຳປາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ພາລະກອນ

1 ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ປັນຍາວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ວັນໄຊ ວັນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ນ. ຄຳສະຫງຽມ ລາດຊະພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ

1 ທ່ານ ສໍສອນພິດ ພານຸວົງ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ຄຳຫງ່ຽມ ແສງສຸລິຍາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ປອ ຟອງຕີສຸກ ສີພົມທະວີບູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ນ. ຄອນສະຫວັນ ວໍຣະລາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ

1 ທ່ານ ນ. ທອງຈັນ ແກ້ວແສນຫອມ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ນ. ສຸພົນ ລິດທິສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ແສງດາວເດດ ກັດຕິຍະສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ

1 ທ່ານ ນ. ກົມມະລີ ວິລະພັນ ຫົວໜ້າກົມ
2 ທ່ານ ວັນດີ ຈັນທະລິເດດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
3 ທ່ານ ເດດວິໄລ ອໍລະບຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
4 ທ່ານ ເສົາທຽນ ວົງໄຊຍາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ


ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

1 ທ່ານ ປອ ນ. ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ
2 ທ່ານ ສະຫວ່າງ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
3 ທ່ານ ອັດຕະນະຄອນ ວົງຊະນະ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ


ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່

1 ທ່ານ ສາຍຄຳ ສີຫາລາດ ຫົວໜ້າສູນ
2 ທ່ານ ບຸດດີ ແພງເໝາະ ຮອງຫົວໜ້າສູນ
3 ທ່ານ ສຸເລັນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນ