ດຳລັດ ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນຕ່າງດ້າວ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ

0Shares
loພາສາລາວ