ຫ້ອງການ, ກະຊວງພາຍໃນ ຂໍເຊີນທ່ານທີ່ປຶກສາທີ່ສົນໃຈສະໝັກວຽກກັບ ໂຄງການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ, ກະຊວງພາຍໃນ ຕຳເເໜ່ງທີ່ປຶກສາໂຄງການ (National Project Advisor) ເພື່ອເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ໃນການຊ່ວຍເປັນທີ່ປຶກສາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ​, ກະຊວງພາຍໃນ.

ສຳຫຼັບທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຍື່ນປະຫວັດ (CV) ມາທີ່ອີເມວ  vkommaly@gmail.com, Cc: vanthanong55617181@gmail.com, ເບີໂທລະສັບ: 020 5561 7181

ກຳນົດປິດຮັບສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2024 ນີ້.

44Shares
loພາສາລາວ