ແຈ້ງການ: ຄັດເລືອກສະມາຄົມ, ມູນນິທິ ທີ່ມີຜົນງານໃນການ ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທິນາດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມເພື່ອຮັບລາງວັນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ທີ່ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ

ແບບຟອມ

75Shares
loພາສາລາວ